p1606-Electronic Nostalgia-Noise, 2016, oil on linen, 258x194cm

frequency-p1504, 2015, oil on linen, 130.5x194cm

p1620-Electronic Nostalgia, 2016, oil on linen, 112x162cm

p1622-Electronic Nostalgia, 2016, oil on linen, 130x97cm

p1510-Electronic Nostalgia, 2015, oil on linen, 73x60.5cm

p1506-frequency, 2015, oil on linen, 46x28cm